• Chuyển sinh thành đệ thất hoàng tử, tôi quyết định tự do tự tại trau dồi ma thuật

  • Diễn viên chính:Makoto Koichi Fairouz Ai 
  • Trạng thái:Tập 5
  • Đạo diễn:Chưa được nhập
  • Loại:Khoa HọcViễn TưởngHoạt Hình
  • Giới thiệu:Prince Lloyd wasn't always a prince...in fact, his previous life is one he remembers perfectly: he was a sorcerer, of sorts. So when he was forced to reincarnate, he decided to continue his studies, prince of the realm or no! But his new life has its own sets of challenges...including being a 10-year-old! What's the 7th prince/sorcerer to do?!

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng